Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti je jedním z nejpraktičtějších a zároveň nejlevnějších pojištění. Mnoho lidí pojištění odpovědnosti ale stále ještě opomíjí. Přitom stačí jen jeden špatný den a klady takového pojištění doceníte víc, než si možná nyní myslíte. Jen za pár set korun ročně můžete svůj rodinný rozpočet ochránit proti dopadům nepříjemných událostí a škod, které nechtěně způsobíte v zaměstnání či jinde dalším osobám. Sjednejte si pojištění odpovědnosti a buďte bez obav.

Občanská odpovědnost

Pojištění odpovědnosti za škody v běžném občanském životě je známo také pod lidovým názvem „pojistka na blbost“, který je poměrně přesný. Pojištění odpovědnosti totiž chrání pojištěné osoby před finančními následky škod, které způsobí při svém počínání neúmyslně třetím osobám, a to jak na majetku, tak i na zdraví, případně také v podobě ušlého zisku.

Více

Pojištění odpovědnosti zaměstnance

Pojištění odpovědnosti za škodu při výkonu povolání je jedním z druhů pojištění odpovědnosti. Uzavírá se pro případ způsobení škody vašemu zaměstnavateli a rozhodně není radno ho podceňovat. Nikdy nevíte, kdy se může hodit právě vám. Pojištění odpovědnosti zaměstnance je jedno z nejdůležitějších pojištění posledních let.

Více

Jak pojištění odpovědnosti funguje a na co se vztahuje?

Pojištění odpovědnosti funguje na podobném principu jako jiná pojištění. Na základě uzavření pojistné smlouvy uhradíte stanovené pojistné (nejčastěji ve čtvrtletních, půlročních nebo ročních splátkách), za což za vás v případě, že způsobíte neúmyslným jednáním škodu třetí osobě, pojišťovna tuto škodu uhradí.

Jak již bylo zmíněno, vztahuje se na škody, které pojištěná osoba (v některých případech také její děti či domácí mazlíčci) způsobí nechtěným jednáním na majetku či zdraví třetí osobě, a to v závislosti na druhu pojištění buď v běžném životě, nebo v práci svému zaměstnavateli.

Jaké jsou druhy tohoto pojištění?

Pojištění odpovědnosti se dělí na dva základní druhy – pojištění odpovědnosti za škodu v běžném občanském životě (lidově také „pojistka na blbost“) a pojištění odpovědnosti za škody při výkonu povolání neboli pojištění odpovědnosti zaměstnance. Jak už samotné názvy napovídají, škody v běžném občanském životě jsou například škody způsobené sousedovi, v restauraci nebo supermarketu, škody při výkonu povolání jsou škody způsobené zaměstnavateli. Zvláštním druhem pojištění odpovědnosti je dále pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla, tzv. povinné ručení.

Kolik pojištění stojí a kde ho uzavřít?

Pojištění odpovědnosti se dá pořídit i za méně než 500 Kč ročně.  Je však dobré si z nabídek produktů nevybírat nutně tu nejlevnější, ale porovnat i krytí jednotlivých produktů. Uzavřít jej lze u většiny pojišťoven na českém trhu, a to buď přímo na pobočce, nebo přes internet. Ideální je využít online srovnávačů.

Na co si dát pozor

U pojištění odpovědnosti je dobré zaměřit svou pozornost mimo jiné na limity plnění, výluky nebo výši spoluúčasti. Limit plnění by měl být dostatečně vysoký, abyste se nedostali do situace, kdy bude způsobená škoda vyšší než limit a vy budete muset část doplatit z vlastní kapsy. Výluky z pojištění najdete v pojistných podmínkách konkrétního produktu a je dobré se s nimi vždy seznámit, čímž předejdete případným nedorozuměním. Výše spoluúčasti je buď fixní (například 1000 Kč), nebo procentuální (pohybuje od 0 % až do 30 %) a při vybírání produktu by měla hrát jistou roli, udává totiž, kolika procenty (případně jakou částkou) se budete na uhrazení škody podílet.

logo-translucent